Akty prawne - Status prawny - Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Akty prawne

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze wykonuje zadania służbowe między innymi w oparciu o niżej wymienione akty prawne:

1.      Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm);

2.      Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r.w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 18, poz. 135)

wraz z wprowadzonymi zmianami:

3.    Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze

Metryczka

Data publikacji : 24.05.2012
Data modyfikacji : 21.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Konrad Szewczyk
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Szewczyk Wydział Wspomagający
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Szewczyk
do góry