Ewidencje i rejestry - Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

Komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze zgodnie z § 5 ust. 1 Zasad Pracy Kancelaryjnej, stanowiących załącznik do decyzji nr 16/2009 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. i jednostkach Policji nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. (z późn. zm.), w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów jawnych prowadzą następujące urządzenia ewidencyjne:

  • rejestr teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych
  • dziennik korespondencyjny
  • dziennik podawczy
  • książkę doręczeń przesyłek miejscowych
  • dziennik przepisów

Wykazy prowadzonych przez komórki organizacyjne KMP w Zielonej Górze jawnych, pomocniczych  urządzeń ewidencyjnych


Metryczka

Data publikacji 18.06.2012
Data modyfikacji 30.07.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Konrad Szewczyk
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Szewczyk Wydział Wspomagający
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Szewczyk
do góry