Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Elektroniczna skrzynka podawcza - Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna skrzynka podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 29 września 2005 roku ws. warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznym podmiotom publicznym (Dz.U. Nr 200 poz. 1651) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 27 listopada 2006 roku ws. sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 277 poz. 1664) Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze uruchomiła usługę Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP umożliwiającą doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

W celu złożenia wniosku do Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze należy:

  1. Zalogować się na platformie epuap.gov.pl (konto jest bezpłatne)
  2. Wybrać z Katalogu Usług Komendę Miejską Policji w Zielonej Górze - /KMPZGORA/skrytka
  3. Wypełnić formularz oraz jeśli to konieczne dołączyć dokument w formie elektronicznej

Metryczka

Data publikacji : 15.07.2014
Data modyfikacji : 18.01.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Konrad Szewczyk
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Szewczyk Wydział Wspomagający
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Szewczyk
do góry